Archive for the ‘สุขภาพและความสุขสมบูรณ์’ Category

วิธีคำนวณค่าการทำงานของไต

วิธีคำนวณค่าการทำงานของไต.

Advertisements

ฮีโร่พันธุ์ใหม่สาธิตสวมหน้ากาก

หน้ากากอนามัย

เชิญชม.. วิดีโอสาธิตวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เลยครับ

จาก เว็บ หมอชาวบ้าน

วันบริจาคโลหิตโลก, 14 มิถุนายน ของทุกปี

วันบริจาคโลหิตโลก(WORLD BLOOD DONOR DAY)

จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล (International Federation of Red Cross and Red Crescent) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization), The International Federation of Blood Organization และ The International Society of Blood Transfusion ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันบริจาคโลหิตโลก" (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก

     

เขาได้เขียนตำรา และเอกสารทางการแพทย์ ออกมามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์ และมีความสำคัญ ทางวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอันมาก อาทิเช่น ลักษณะของเนื้อเยื่อที่เป็นโรค เรื่องภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย โรคเลือดในปัสสาวะ สาเหตุของโรคไขสันหลังอักเสบ และภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคนี้ และการค้นพบ ที่ทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมากที่สุด ก็คือ การค้นพบชนิดของหมู่เลือดในคน

                    

ดร.คาร์ล แลนด์สไดเนอร์ (Karl Landsteiner) เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1868 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในครอบครัวนักกฎหมาย และนักหนังสือพิมพ์ ที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงในยุคนั้น พออายุได้ 6 ขวบ บิดาของเขาก็เสียชีวิต

คาร์ลมีความสนใจทางการแพทย์ มาตั้งแต่ต้น เขาได้เข้าศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์ จนสำเร็จเป็นนายแพทย์ เมื่อปี ค.ศ. 1891 ต่อจากนั้น เขาก็ได้ทำงานทางด้านวิจัย และค้นคว้าทางการแพทย์ เกี่ยวกับแบคทีเรียและพยาธิวิทยา ในโรงพยาบาลที่กรุงเวียนนา และเริ่มสนใจ เรื่องรากฐานของภูมิคุ้มกันและพยาธิวิทยา ตลอดระยะเวลาร่วม 20 ปี ที่เขาทำการค้นคว้าวิจัยนั้น

ในสมัยนั้นการให้เลือดแก่ผู้ป่วย ยังไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จนัก เพราะเลือดที่ให้ มักตกตะกอนในสายเลือดของผู้ป่วย และเม็ดเลือดมักจะแตก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อค เป็นดีซ่าน โดยคาร์ลได้ให้ข้ออธิบายไว้ว่า ที่เป็นเข่นนี้ ก็เพราะเม็ดเลือดในคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปฏิกิริยา ระหว่างเม็ดเลือดที่ต่างชนิดกัน และเกิดการตกตะกอนขึ้น

ในปี ค.ศ. 1909 เขาได้ตีพิมพ์เอกสาร แสดงให้เห็นว่าเลือดของมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด คือ เอ บี เอบี และโอ และได้ทำการชี้แจงว่า การถ่ายเลือดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ที่มีกลุ่มเลือดเดียวกัน เลือดจะไม่เกิดปฏิกิริยาตกตะกอน นอกจากว่าบุคคลทั้งสอง จะมีเลือดคนละกลุ่ม ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล จากการค้นพบในครั้งนี้ ทำให้คาร์ลได้รับรางวัลโนเบล ในปี ค.ศ. 1930 ต่อมาคาร์ลเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1943 ด้วยโรคหัวใจรวมอายุได้ 75 ปี

                       

ดังนั้นในวันที่14 มิ.ย 52 ที่จะถึงนี้ได้กำหนดแนวคิดหลักว่า
"100 % Voluntary, Non-Remunerated blood donation"
(บริจาคโลหิตด้วยใจเต็มร้อย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน)

   จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

   และส่วนภูมิภาค ร่วมบริจาคได้ที่ รพ.และหน่วยกาชาด ประจำจังหวัดค่ะ

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
1. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
2. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ( ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ปี)
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างไม่สบายหรือรับประทานยาใดๆ
4. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด
5. สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6
เดือนที่ผ่านมา

การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
-นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค
-รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กเพิ่ม
-รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
-ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย
จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา
กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
-งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
-งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

ขณะที่บริจาคโลหิต
-สวมใส่เสื้อผ้าที่แขนเสื้อไม่คับเกินไป สามารถดึงขึ้นเหนือข้อศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว
-เลือกแขนข้างที่เส้นโลหิตดำใหญ่ชัดเจน ที่สามารถให้โลหิตไหลลงถุงได้ดี ผิวหนังบริเวณที่จะให้เจาะ
ไม่มีผื่นคัน หรือรอยเขียวช้ำ ถ้าแพ้ยาทาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
-ทำตัวตามสบาย อย่ากลัว หรือวิตกกังวล
-ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิต
-ขณะบริจาคควรบีบลูกยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โลหิตไหลได้สะดวก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น วิงเวียน
มีอาการคล้ายจะเป็นลม อาการชา อาการเจ็บที่ผิดปกติ
ต้องรีบแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นทราบทันที
-หลังบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อย ห้ามลุกทันที ให้นอนพักสักครู่จนกระทั่งรู้สึกสบายดี จึงลุกไปดื่มน้ำ
และรับประทานอาหารว่างที่จัดไว้รับรอง

หลังการบริจาคโลหิต
-ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา 1-2 วัน
-หลีกเลี่ยงการทำซาวน่า หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆ งดใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ
รวมถึงการหิ้วของหนักๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังการบริจาคโลหิต
-ถ้ามีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หรือรู้สึกผิดปกติ ให้รีบนั่งก้มศีรษะต่ำระหว่างเข่า
หรือนอนราบยกเท้าสูงจนกระทั่งมีอาการปกติจึงลุกขึ้น และเดินทางกลับ ป้องกันอุบัติเหตุจากการล้ม
-ถ้ามีโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผล อย่าตกใจ ให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อส
กดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาที
หากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาล
-ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพัก 1 วัน
-รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละอย่างน้อย 1 เม็ด จนหมด
เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

แม่นแฮะ-ทายตัวตนเราจากนิสัยวัยเด็ก

ทายนิสัย : เมื่อสมัยเด็กๆ เล่นอะไร….โตไปเป็นแบบนั้น

 

‘วันเด็ก’ เวียนมาบรรจบครบอีกครั้ง ในวันเสาร์ ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆ ปี เราทุกคนต่างก็ต้องเคยผ่านรอดช่วงเวลาแห่งความเยาว์วัยมาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะผ่านมาอย่างไร ทั้งสนุกสนาน ร่าเริง เศร้าสร้อย เก็บกด ก็ล้วนหล่อหลอมขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เช่นคุณ ในวันนี้ เพราะฉะนั้นวัยเด็กจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ช่วงหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้

ยังจำได้ไหม เด็กทุกคน หรือแม้แต่ตัวคุณเองที่เคยผ่านช่วงเวลาในวัยเยาว์ (สำหรับบางคนนานมาแล้ว แต่บางคนก็เหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวาน) ล้วนช่างฝัน ช่างคิด ช่างจำนรรจา ช่างสร้างสรรค์ ร้องไห้ง่าย เสียใจง่าย แต่ก็ยิ้มและหัวเราะได้ง่าย ๆ พอกัน ถึงวันนี้เวลาทำหน้าที่ของมันเปลี่ยนผ่านนำพามาซึ่งสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต ที่เข้ามาพร้อมกับ “วัย” ใหม่ ช่วงชีวิตใหม่ จนเรื่องราวตอนเป็นเด็กกลาย เป็นเพียงความทรงจำที่นอนแน่นิ่งอยู่ก้นบึ้ง

“ทายใจไขคำตอบ” วันเด็กวันนี้ ชวนคุณผู้ใหญ่หรือผู้เล็กทั้งหลาย มานั่งย้อนเวลาหาอดีต นั่งคิดถึงของเล่น หรือการละเล่นในอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชีวิตจิตใจของคุณ และสิ่งที่คุณเคยเล่นจนติดหนึบมาแล้วนั้น ก็บ่งบอกตัวตนของคุณได้ส่วนหนึ่งเช่นกัน

> ดีดลูกแก้ว
พักเที่ยงของทุกวัน หลังรีบรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแบบอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง เพราะห่วงเล่นเหลือกำลัง และกลัวเวลาพักจะหมด เป็นต้องพุ่งตรงไปที่สนามเด็กเล่น นัดกับแก๊งเพื่อนประถมฯ ไว้ที่หลุม (ลูกแก้ว) เดิม พร้อมเดินไปอย่างมาดมั่นและรีบร้อนด้วยลูกแก้วที่หนักจนกระเป๋ากางเกงตุง “ดีดลูกแก้ว” เด็กผู้ชายมักชอบเล่น แต่ก็มีสาวน้อยแก่นเซี้ยวบางคน ใจถึงท้าดวลดีดลูกแก้วกับเพื่อนผู้ชาย ใครมีกำลังดีดดี ลงหลุมได้สวยงาม แถมโดนลูกของฝ่ายตรงข้าม ก็ได้ลูกแก้วไปครอง 4 ลูก 2 บาท แต่ความดีใจยามได้ลูกแก้วล้นกระเป๋ากลับบ้าน ประหนึ่งได้ถ้วยโอลิมปิกไม่ปานเลย

ถ้าชอบเล่นลูกแก้วมากเหลือเกินตอนเด็ก ๆ แสดงว่าคุณคงเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย กล้าเจ็บตัว ไม่สนหรอกกับของพนันเล็กๆ น้อยๆ หากแต่บรรยากาศกลางหลุมดินที่อุตส่าห์แอบไปขุดไว้หลุมเล็กนั้นๆ ช่างเป็นบรรยากาศที่เย้ายวนใจเสียเหลือเกิน

> ติดการ์ตูนเป็นชีวิต
เช้าวันเสาร์อาทิตย์ เป็นต้องตื่นตั้งแต่ไก่โห่ เผลอๆ ตื่นเร็วกว่าวันไปโรงเรียนเสียอีก เพื่อเฝ้าหน้าจอ ดูรายการโปรด อาทิ การ์ตูน หนังจักรๆ วงศ์ๆ หนังจีนวิทยายุทธ์เจ้ายุทธจักรอันลือเลื่อง หรือสารคดีเล็กๆ เรื่องราวของเด็กๆ ในป่าใหญ่ ที่เด็กเมืองไม่มีโอกาสได้สัมผัส แถมสมัยก่อนยังมีม้วนวิดีโอสะสมไว้เป็นคอลเลกชัน ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเทพนิยาย การ์ตูนต่อสู้ การ์ตูนผจญภัย การ์ตูนแฟนตาซี หรือเพื่อนซี้แมวหุ่นยนต์สุดอมตะตลอดกาลอย่างโดราเอมอน ส่วนเด็กสมัยนี้มีทั้ง วิซีดี ดีวีดี เอ็มพี 3 และคอมพิวเตอร์ รวดเร็วทันใจ อยากดูอะไรแทบไม่ต้องรอคอย

ถ้าตอนเด็กคุณติดโทรทัศน์ หนัง ละคร การ์ตูน หรือแม้กระทั่งนั่งดูข่าวกับพ่อแม่ นั่นคือคุณค่อนข้างช่างจินตนาการ ทว่าบางทีก็ไม่ค่อยขยันสักเท่าไหร่ พูดง่ายๆ ว่าขี้เกียจ แต่ก็จะมีความรู้เยอะ (นำไปต่อยอดได้หรือไม่ นั่นเป็นอีกเรื่อง) คุณขี้เหงา และติดอะไรง่ายๆ คล้อยตามง่าย และค่อนข้างเป็นคนยึดติดกับอะไรเดิมๆ ด้วย

> โดดหนังยาง
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงเล่นกัน (แต่เรามักจะมีเพื่อนผู้ชายสักคนอยู่ในกลุ่มเป็นตัวยืนเสมออย่างจำใจยอม) และเด็กผู้หญิงเกือบทุกคนเคยผ่านการกระโดดหนังยางมาก่อน ซึ่งก็มีทักษะตามความสามารถพอตัวแต่ละคนต่างๆ กันไป แล้วแต่หุ่น และความคล่องแคล่ว ปราดเปรียวเป็นเรื่องของบุคคล ท่าไหนขอให้บอก โดดได้หมด และอย่าได้มีวันท้าประลองเลยทีเดียวเชียว เพราะจะต้องตื่นเต้นและเตรียมตัวฟิตมาอย่างดี ประหนึ่งจะไปแข่งยิมนาสติกกันเลยทีเดียว

โตขึ้นมาก็มีนิสัยเป็นเด็กผู้หญิงนี่ล่ะ ช่างเมาท์ ช่างจัดการ จู้จี้ รักสวยรักงาม คล่องแคล่วปราดเปรียว รักสุขภาพ ชอบออกกำลังกาย และเวลาที่เป็นสุขคือการได้รวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนสาวคอเดียวกัน เม้าท์ไปด้วย กินไปด้วย บริหารเสน่ห์ไปด้วย อะไรจะสนุกและสุขเช่นนี้

> อ่านหนังสือ ฟังเพลงเงียบๆ คนเดียว
บางทีในละแวกบ้านอาจไม่ค่อยมีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน ทำให้คุณต้องกลายเป็นเด็กที่ต้องอยู่คนเดียว ไม่มีกลุ่มก๊วนไปโดยปริยาย ทำให้คุณมีโลกของตัวเองแบบเงียบๆ แต่ก็ยังสร้างสรรค์ เพลงฮิตๆ ดังๆ ในยุคนั้นเป็นต้องได้ผ่านหูคุณแน่ อ่านหนังสือทุกประเภท เป็นแฟนการ์ตูนบ้าง นิตยสารบ้าง บางทีก็วาดรูปทำงานศิลปะประดิดประดอยของคุณไปเรื่อยเปื่อย

รู้ไหมว่า ชีวิตวัยเด็กที่แสนเรียบง่ายแบบนี้ หล่อหลอมให้คุณโตมาเป็นคนเงียบๆ ที่สร้างสรรค์ ค่อนข้างมีศิลปะ อยู่ในโลกส่วนตัวและหวงมันมากด้วย เป็นตัวของตัวเอง มีความคิด มีจิตวิทยา เงียบขรึม ทว่าก็พูดน้อยต่อยหนักเช่นกัน รักสันโดษและไม่ชอบสังคม ชอบคิดมากกว่าพูด ไม่ค่อยแสดงออก ถ้ามีปัญหาก็คือเก็บ บางทีก็กดไว้ไม่แสดงออกมา

> เล่นกีฬา…บ้าโลดโผน
ขี่จักรยาน ยุคนั้นต้องบีเอ็มเอ๊กซ์เสียด้วยนะ เล่นบาสบ้าง บอลบ้าง ตะกร้อบ้าง ชอบมากได้ว่ายน้ำ กระโดดตูมๆ สุดสะใจวัยโจ๋เด็กเขาเลย ไม่มีอะไรทำก็ออกไปปีนต้นไม้ เก็บตะขบ มะยม ราวกับว่าการได้กินอะไรสดๆ จากต้นที่มาจากแรงของคุณเก็บแบบนั้น มันอร่อยเอามากๆ กว่าข้าวที่แม่ทำไว้ให้

เป็นเด็กบ้าพลัง โตขึ้นก็ยังบ้าบ้างถ้ามีเวลา ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉย รักความโลดโผน ชอบผจญภัย ใจกล้า กล้าได้กล้าเสีย กล้าทดลอง สรุปเลยเป็นคนกล้าหาญ ไม่ค่อยกลัวอะไร เข้มแข็ง อดทน เป็นมนุษย์อึดคนหนึ่งทีเดียว

> เกมลับสมองนานา
เกมเศรษฐี เกมโดมิโน เกมบิงโก เล่นไพ่กระดาษ ที่ใช้ไพ่ทรงพลังทั้งหลายที่แถมมาจากขนมนั่นล่ะ เป็นเดิมพัน เกมปริศนาอักษรไขว้ นี่ถูกใจคุณนัก เล่นได้ทั้งวันไม่รู้เบื่อ

คุณเป็นคนฉลาดเป็นกรด แถมแกมโกงเสียด้วย ช่างคิด ช่างคำนวณ เป็นคนละเอียดและค่อนข้างตระหนี่ มีเป้าหมายในชีวิตแบบชัดเจน แล้วก็มีความมุ่งมั่นใช้ได้เลย

> ไฮเทคแต่เด็ก…เจ้าพ่อวิดีโอเกม
สมัยก่อนยุคประมาณคนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2519-2527 คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายและไฮเทคเท่าตอนนี้ เรียกว่าเรามีเครื่องวิดีโอเกมแฟมิลี่ ที่ตลับเกมใหญ่กว่าตลับเทปคาสเสต นี่ก็สุดเจ๋งแล้ว เกมเตอร์ติสเอย มาริโอเอย บอมเบอร์แมนเอย คอนทราเอย คุณเล่นได้หมด และก็เล่นอยู่อย่างนั้นทั้งวี่วัน เล่นเหมือนกับว่าพอทะลุครบได้ทุกด่านแล้วจะได้เงินอย่างนั้นล่ะ

คุณเป็นคนไฮเทคนะคะ ถือว่าไฮเทคในยุคนั้นก็ว่าได้ โตขึ้นมาเลยเป็นคนอินเทรนด์ ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ ทำอะไรรวดเร็ว ปรู๊ดปร๊าด แต่ไม่ค่อยชอบตรองก่อนทำ คือมือไวใจเร็วว่างั้น

> ตุ๊กตากระดาษ, พ่อแม่ลูก, สร้างบ้านในจินตนาการ ฯลฯ
ตุ๊กตากระดาษที่ถูกตั้งชื่อไว้อย่างดี เป็นอาซูมิ ชิซึกะ ตามประสาที่เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ จะนึกได้ หรือไม่พอถึงเวลาก็จะไปตามหนูๆ น้องๆ มาเล่นเป็นพ่อแม่ลูก เล่นเป็นคุณครู-นักเรียน อาชีพที่เด็กๆ ทุกคนเฝ้าใฝ่ฝัน เพราะเป็นประดุจฮีโร่ของคุณในช่วงเวลานั้น บางเวลานึกสนุก คุณก็ไปหาผ้าม่าน ผ้าห่ม มาสร้างเป็นกระโจม บ้านหลังใหญ่ในจินตนาการของเด็กตัวเล็กๆ

เล่นแบบนี้ตอนเด็ก โตขึ้นมามีแนวโน้มว่าเป็นคนน่าทะนุถนอมบอบบาง ช่างจินตนาการ ฝันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักในอุดมคติ โลกนี้เป็นสีชมพูได้เลยสำหรับคุณ อยากมีคนรัก ขี้เหงาและช่างฝัน มีเสน่ห์ตรงความอ่อนหวานและอ่อนโยน

ขอบคุณข้อมูลจาก โอเคเนชั่น  http://www.oknation.net/blog/lunla 

การเลือกซื้อเสื้อชั้นใน

การเลือกซื้อเสื้อชั้นใน

 
ใครที่กำลังจะซื้อเสื้อชั้นในใหม่ วันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อมาฝาก…
 
และภาพนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องของการสวมเสื้อชั้นใน
ไม่ใช่หิ้วให้เสื้อด้านหลังสูงเติ่งไปอยู่ตอนบน
ซึ่งถ้าทำแบบนั้นนอกจากผิดวิธีแล้วยังทำให้หน้าอกไม่สวยด้วยนะจ๊ะ
 
ใครที่กำลังจะซื้อเสื้อชั้นในใหม่ วันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อมาฝาก
 
 • ลองเสื้อชั้นในก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกตัวที่กระชับพอดี และอย่าซื้อเสื้อชั้นในเพียงบอกไซส์ เพราะแต่ละแบบ แต่ละทรง จะออกแบบมาไม่เท่ากัน หรือไม่เหมาะกับทุกคน
 • การเลือกซื้อเสื้อชั้นในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนมีประจำเดือน อาจจะได้ขนาดที่ใหญ่กว่าปกติ
 • เสื้อชั้นในที่พอดี ระดับตะขอ (หลัง) ควรอยู่ใต้กระดูกสะบักหลัง ถ้าสูงหรือต่ำลงมาควรเลือกขนาดใหม่
 • – หากสวมเสื้อชั้นในแล้วไม่สามารถสอดนิ้วเข้าไปในร่องอกได้ แสดงว่าเสื้อตัวนั้นคับเกินไป
 • หากมีรอบอกระหว่าง 34-48 นิ้ว ควรเลือกซื้อชนิดที่มีฐานใต้โครงอก และเสื้อชั้นในแบบตะขอหน้า จะทำให้หน้าอกได้รูปสวย
 • สุดท้ายเลือกเสื้อชั้นในที่มีเนื้อนุ่ม ยืดหยุ่นสบาย
ครั้งหน้าถ้าจะซื้อเสื้อชั้นในใหม่ อย่าลืมนำวิธีที่แนะนำไปเลือกซื้อเสื้อชั้นในให้ถูกใจกันได้.

ที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ดื่มนมถั่วเหลืองมีประโยชน์

ในหนังสือพิมพ์ Shanghai Daily ใน Section ของ Scope แนะนำเรื่อง
 
นมถั่วเหลือง  
 

 

นมถั่วเหลืองถูกจัดเป็นหนึ่งในสี่อาหารเช้าที่คนเซี่ยงไฮ้นิยมรับประทานมากที่สุดตั้งแต่ศตวรรษก่อน
การแพทย์แผนโบราณของจีนจัดให้นมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายเหมาะกับทุกฤดูกาล
  

นมถั่วเหลืองผลิตขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้ว
โดยนักประดิษฐ์ที่รู้จักกันในตำนานของจีน ชื่อ หลิวอัน
(Liu An) หลานปู่ของ หลิวปัง (Liu Bang) หรือ ฮั่นเกาจูฮ่องเต้ ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่น
หลักฐานปรากฎว่า หลิวอันผลิตนมถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองเพื่อให้มารดาที่ป่วยของเขาทานทุกวัน
เนื่องจากมารดาของเขาไม่สามารถเคี้ยวถั่วเหลืองได้ ทำให้มารดาของเขาหายป่วยอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่นั้นความสามารถที่น่ามหัศจรรย์ของถั่วเหลืองในการรักษาโรคเป็นที่นิยมทั่วไปในประเทศจีน
  

ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานว่า แม่ของหลิวอันป่วยเป็นโรคอะไร
แต่นมถั่วเหลืองได้ถูกบันทึกไว้ในตำรายาสมุนไพรต่างๆตราบนั้นเป็นต้นมา
นมถั่วเหลืองเป็นตัวช่วยขับปัสสาวะ ขับพลังชี่ให้ลดลง
ควบคุมความเจ็บป่วยเนื่องจากอากาศร้อน และล้างพิษ
ซึ่งมีบันทึกอยู่ใน
“Bencao Gangmu” (Compendium of Materia Medica)
โดยเภสัชกรชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หมิง (1368-1644) ชื่อว่า หลี่ สือเจิน (Li Shizhen)  

 

 

นมถั่วเหลืองจัดเป็นสารอาหารที่เป็นกลาง
การดื่มนมถั่วเหลืองในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงช่วยบำรุงหยิน และบรรเทาอาการร้อนใน
ดื่มนมถั่วเหลืองในฤดูร้อนช่วยป้องกันโรคเจ็บป่วยกะทันหัน
ดื่มนมถั่วเหลืองในฤดูหนาวช่วยให้กระพาะอาหารอุ่นและเพิ่มพลังงาน
  

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่ายในร่างกายของคน
ซึ่ง
95% ของโปรตีนในนมถั่วเหลืองสามารถดูดซึมหมดในร่างกายคน
นมถั่วเหลืองเหมาะสมที่จะดื่มแทนนมเพราะมีธาตุแคลเซี่ยมอยู่สูง
ถึงแม้จะมีธาตุแคลเซี่ยมไม่เทียบเท่าในนม
แต่ธาตุแคลเซี่ยมในนมถั่วเหลืองสามารถดูดซับได้ง่ายกว่าในร่างกายคน โดยเฉพาะชาวเอเชีย
  

นอกจากนั้ันยังเต็มไปด้วย Lecithin, isoflavone, oligose และ fiber ซึ่งช่วยชลอความแก่ ทำให้Hormone สมดุล
ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันเส้นเลือดแดง โรคเบาหวาน บรรเทาความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน

 

 

การทำนมถั่วเหลืองเองที่บ้านด้วยเครื่องทำนมถั่วเหลืองจากประเทศจีนกลายเป็นแฟชั่นของชาวจีนรุ่นใหม่บางคน
มันเป็นการยืนยันว่า จะได้นมถั่วเหลืองสดที่พร้อมด้วยคุณภาพสูงจากถั่วเหลืองสดๆที่ซื้อหาเอง
กฎเกณฑ์ง่ายๆในการดื่มนมถั่วเหลือง คือ ดื่มนมถั่วเหลืองอย่างน้อย
2 ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอน โดยเฉพาะหน้าร้อน  

การทำนมถั่วเหลือง ต้องแช่ถั่วเหลืองในน้ำก่อน ประมาณ 6-16 ชั่วโมง
ถั่วถ้าใช้เวลาแช่ในน้ำน้อยเกินไปจะให้นมถั่วเหลืองน้อย
และถ้าแช่น้ำมากเกินไปถั่วเหลืองอาจจะเสียได้

อย่าเก็บนมถั่วเหลืองไว้ในกระติกน้ำสูญญากาศ
เพราะนมถั่วเหลืองจะสูญเสียความเข้มข้นตกตระกอนอยู่ในก้นกระติก
เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตในนมถั่วเหลืองได้ไวในสภาพอากาศอบอุ่น

  

สิ่งที่ต้องระวัง คือ ห้ามดื่มนมถั่วเหลืองเมื่อท้องว่างและอย่าดื่มมากไป
เพราะมันสามารถก่อให้เกิดอาหารไม่ย่อย และ โรคท้องร่วง
โดยทั่วไปผู่ใหญ่ดื่มประมาณครั้งละ
300 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้งอย่างมาก
สำหรับเด็กดื่มครั้งละ
200 มิลลิลิตร


ควรจดจำเสมอให้อุ่นนมถั่วเหลืองอย่างน้อย 
5 นาที
เพราะนมถั่วเหลืองที่ไม่อุ่นอาจเป็นพิษได้ 
 

ใครที่มีอาการอาเจียน ปวดหัว หรือหายใจลำบาก หลังจากดื่มนมถั่วเหลือง ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

 อย่าใส่ไข่ หรือ น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar) ในนม หรือ ทานยาในขณะดื่ม
เพราะจะไปทำลายโภชนาการในนมถั่วเหลือง
และทำลายระบบการดูดซับโภชนาการในร่างกายมนุษย์
 

 

  แล้ววันนี้คุณดื่มนมถั่วเหลืองแล้วหรือยัง

 

ข้อมูล http://www.oknation.net/blog/jui880/2009/05/26/entry-1

ดื่ม ๆ ๆ เรามาดื่ม ดื่มนมกันเถอะ!

เหตุผลที่ควรดื่มนมก่อนนอน

ฝากข้อมูลตกผลึก(จำแหล่งข้อมูลไม่ได้ แต่น่าจะเป็นจากหนังสือ หมอชาวบ้าน!)….
ขอแนะนำว่า อีกสัก 2 ชั่วโมงก่อนนอน เราควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมสัก 1 ถ้วย เช่นดื่มนม หรือน้ำนมถั่วเหลือง …ยิ่งอุ่นๆ หน่อยจะทำให้หลับสบายนะคะ
 

ทำไมต้องดื่มนมก่อนนอน?

 • ก็เพราะร่างกายจะปรับสมดุลเคมีในตอนกลางคืนหลังจากเราหลับ เพื่อทำให้ภาวะทางเคมีในร่างกายเป็นกลางเช่นที่ควรเป็นตามปกติ
 • การดึงแคลเซียมมาช่วยในกระบวนการปรับสมดุลเคมีของร่างกายนั้น เป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติ
 • สมดุลที่ผิดปกติ เกิดจากการที่เรารับเกลือแร่บางตัวเข้าไปมากเกินจนทำให้ภาวะกรดด่างในร่างกายผิดปกติไป แคลเซียมก็จะถูกดึงออกมามากเพื่อใช้ช่วยปรับปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่สมดุลนี้  โดยดึงจากเลือดก่อน และถ้าไม่พอก็ดึงจากกระดูกต่อไป 
 • ดังนั้นร่างกายที่มีแคลเซียมในเลือดน้อยก็จะถูกละลายออกมาจากกระดูกนั่นเองนี่คือสาเหตุที่ทำให้กระดูกพรุน
 • เกลือแร่ที่ทำให้ร่างกายต้องดึงแคลเซียมออกมามากสำหรับยุคนี้ที่นับว่าอันตรายยิ่งก็คือเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำอัดลมทั้งหลายนั่นเอง…จึงมีการรณรงค์สู่เด็กเล็กเพื่อนิยามว่า "เจ้าน้ำอัดลมเป็นสารทำให้กระดูกพรุน" เราจึงไม่ควรดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปนะคะ ….
 • แคลเซียมที่ดื่มก่อนนอนจะถูกดูดซึมและยังคงค้างอยู่ในกระแสเลือด ไม่ถูกขับถ่ายไปซะก่อนเหมือนตอนกลางวัน จึงยังคงได้ทันเป็นกำลังสำรองให้ร่างกายนำไปใช้ในกระบวนการที่ว่านี้ในตอนกลางคืนเมื่อเราหลับไปแล้วค่ะ
แล้วคืนนี้คุณดื่มนมหรือยัง…?