Archive for พฤศจิกายน, 2016

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กราบถวายบังคมลา ส่งเสด็จรัชกาลที่ ๙ สู่สวรรคาลัย

%e0%b8%a3920

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-%e0%b9%82

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4

no-king-tonight01

cvktfjjusaejugz

superfullmoon14-11-2559

%e0%b8%a39-7-1

ถวายคำอาลัย พระเจ้าอยู่หัว ร.๙

%e0%b8%a39-10

Advertisements

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ – ในหลวง ร.๙

%e0%b8%a39-7-1

ถวายคำอาลัย แด่ พระเจ้าอยู่หัว ร.๙