ซาบซึ้งในพระราชดำรัสและ ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2554 แด่ชาวไทย

The2011NewYearCardF

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๔

…………….

เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย มีใจความดังนี้

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านทุกๆ คน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา.

ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น. ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้. คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ. ทุกคนทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน.

************************************

ภาพจาก http://th.wikipedia.org/

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA.%E0%B8%84.%E0%B8%AA._%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
อ่านรายละเอียด ส.ค.ส. พระราชทาน ได้ที่ วิกิพีเดีย

**********

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
แห่งความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
พรหมวิหารธรรม ทั้งสี่ประการ

ทรงมีพระเมตตา….เป็นองค์เอก
ทรงถ่ายทอด แผ่ขยาย ความรักความเมตตาไม่มีจบ ไม่มีสิ้น ไม่มีขาดตอน
สุดท้ายแล้วประชาชนผู้ได้รับพระเมตตา เป็นหลักต้นไม่อาจถอนรักออกจากใจตน
ประชาชนต่างไม่อาจถอนใจรักและเทอดทูนที่มีต่อพระองค์ได้เลย
โปรดสังเกตว่าความจงรักภักดีของเราที่ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว
ได้มาภายหลังได้รับพระเมตตาจากพระองค์อย่างน้อย ๑ ก้าว…เสมอ….

พิจารณา ช้าๆ ชัดๆ
พระองค์ไม่ทรงเคยตั้งข้อแม้ทรงกำพร้าพระราชบิดา
และทรงต้องพลัดบ้านพลัดเมืองไปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
แม้กระนั้นพระองค์ก็ทรงดำรงความเป็นไทยไว้เต็มเปี่ยม
ทรงชำนาญทางภาษาไทยจนถึงขั้นทรงพระราชนิพนธ์
และถึงทรงแปลได้อย่างเยี่ยม มีผลงานมากมาย

ทั้งทรงดำรง สืบทอดและปรับปรุงพระราชพิธีต่างๆ ของไทยเรา ให้ทันสมัย
เป็นที่สง่างามแก่ประเทศ และเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย
เช่น พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานพระเมรุของพระราชวงศ์ พระราชพิธีทางชลมารค  ฯลฯ

แม้ทรงเคยผ่านอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นเหตุให้สูญเสียดวงพระเนตรไปหนึ่งข้าง
ก็มิใช่ข้ออ้างที่พระองค์จะทรงงานน้อยลง

พระราชวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงงานหนัก

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย

พระองค์ทรงงานท่ามกลางความลำบากนานนาจนพระเสโทหลั่งไหล

ทรงพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาร
ทรงพระราชยานยนต์ด้วยพระองค์เอง
ทั้งยังทรงพระอุตสาหะดูแลพระวรกายมาตลอดเวลาที่เนิ่นนาน
ทรงตรากตรำพระวรกายจนพระพลานามัยถดถอย
พระองค์ไม่เคยทรงพ้อ หรือทรงตั้งเงื่อนไข หรือทรงอ้างเหตุส่วนพระองค์
เพื่อให้ผู้ใดทำตามพระราชประสงค์

พระบารมีของพระองค์มากพ้นรำพัน

พระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงพลังยิ่งใหญ่….มีคุณอันประเสริฐแท้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติให้เห็น
เป็นสัจจธรรมยิ่งใหญ่ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมชาวไทยทั้งปวง
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรตระหนัก สำเหนียก และน้อมนำทำตามรอยพระบาท

ขอเราจงร่วมกันแผ่พลังเมตตาพลังแห่งความรักที่เป็นพลังยิ่งใหญ่นี้

แผ่เมตตา มีมิตรไมตรีต่อกัน
ด้วย กาย วาจา ใจ อย่างพร้อมพรัก
แด่ผู้ที่ขาดความรักแด่ผู้ที่กำลังทุรนทุรายด้วยความแค้น เกลียดชังแด่ผู้ที่เร่ร่อน และพรรคพวกแด่ผู้ที่ยังเก็บความโกรธ อาฆาต พยาบาททั้งปวง
ความรักของเรา ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ความรักของผู้คนมากมายที่แผ่ออกไป
จักลดความเร่าร้อนของผู้คน ของสังคมลงได้ไม่มีใครต้านทานได้แน่นอน

ในปีใหม่นี้ พระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัส
ให้พวกเรา ให้ เมตตาต่อกัน *

ดังนั้นขอเราเริ่มปีใหม่ด้วยความรักความเมตตาที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถิด.

เนื่องในอภิรักขิตสมัย ลุศักราชใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก
อำนวยพระพรถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงมีพระประสงค์สิ่งใดขอจงสฤษดิ์ดังพระราชหฤทัย จงทุกประการเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ธนิตา รำไพกุล

*****************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: