ครม.เห็นชอบประกาศทศวรรษแห่งการอ่านตั้งแต่ปี52-61

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอประกาศให้ปี 2552 ถึง 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ พร้อมประกาศให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน อีกทั้งกำหนดให้เรื่องการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีรมว.ศธ.เป็นประธาน เป็นหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้

"การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านครั้งใหญ่นี้ ต้องการให้คนไทยทุกวัยพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2555 ประชากรวัยแรงงานจะต้องรู้หนังสือในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.64 เป็น ร้อยละ 99 ขณะที่ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้จะต้องเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.64 เป็น ร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือของคนไทยต้องเพิ่มจากปีละ 5 เล่ม เป็น 10 เล่ม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาและเพิ่มแหล่งการอ่านที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงทุกตำบล/ชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน"รมว.ศธ. กล่าว

คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านฯที่มีรมว.ศธ.เป็นประธานนั้น จะเร่งประชุมในเร็ว ๆ นี้ เพื่อกำหนดกิจกรรม ยุทธศาสตร์สำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านและสร้างนิสัยให้คนไทยทุกวัยอ่านหนังสือเพิ่มชึ้น รวมทั้งสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้น โดยประกาศชัดเจนว่า ในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง และจะพยายามดึงองค์กรอื่น ๆ มาร่วมเป็นกรรมการส่งเสริมการอ่านฯเพิ่มขึ้น
Advertisements

One response to this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: