ชิคุนกุนยาระบาดหนัก! ระบาดในไทยแล้วกว่า 10 จังหวัด

ชิคุนกุนยาระบาดหนัก!

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา หรือโรคปวดข้อ ว่า โรคชิคุนกุนยาเป็นโรคกลุ่มเดียวกับโรคไข้เลือดออก เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมาจากแอฟริกา ปัจจุบันพบระบาดในประเทศไทยแล้วกว่า 10 จังหวัด ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องตน พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วจำนวน 5 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดมีอาชีพทำสวนยางพารา ส่วนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ได้ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ทำการฉีดพ่นสารเคมี ตามบ้านเรือน โรงเรียน และโรงแรมที่พักต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นพ.วิวัฒน์ กล่าวยอมรับว่า การแพร่ระบาดสามารถควบคุมค่อนข้างยาก เนื่องจากบริเวณพื้นที่ของ จ.ภูเก็ต ประมาณ 60% เป็นสวนยางพารา เกรงว่า หากนักท่องเที่ยวเข้ามาในจ.ภูเก็ตแล้วติดโรคดังกล่าว จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ดังนั้นจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจ.ภูเก็ตให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อไปให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายยุงลายบ้านและยุงลายสวน ซึ่งเป็นพาหะของโรค

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เป็นการติดเชื้อที่เกิดจากยุงที่ไปกัดผู้มีเชื้อแล้วไปกัดคนอื่นต่อ ซึ่งยุงลายเป็นพาหะนำโรค พบมากในพื้นที่สวนยางพารา.
 


ราชินีมอบเงินรักษาป่วยชิคุนกุนยาลามภาคใต้

ภาพประกอบข่าว

  นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรคชิคุนกุนยาในจังหวัดกระบี่พบผู้ป่วยที่มีการรายงานยืนยันมายังสาธารณสุขจังหวัดเพียง 5 ราย  และยังมีผู้ป่วยอีก 16 รายที่รอผลการพิสูจน์ว่าติดเชื้อโรคชิคุนกุนยา สำหรับจังหวัดกระบี่มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา 2 รายแรกก็เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 52 ซึ่งเป็นทหารที่เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกลับมาที่ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 อ.คล่องท่อม ซึ่งเป็นการกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดนราธิวาส แต่โรงพยาบาลกระบี่และสาธารณสุขจังหวัดได้ตรวจรักษาและเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ก็ไม่มีการแพร่ระบาดจนทหารคนดังกล่าวหายเป็นปกติ

  นายแพทย์บัญชา ค้าของ กล่าวอีกว่า ต้องสังเกตผู้ป่วยชิคุนกุนยา สาเหตุจากยุงลายเหมือนกันตัวเดียวกับที่นำไข้เลือดออก ผู้ใหญ่เป็นแล้วจะมีอาการปวดข้อปวดมากปวดจนไม่สามารถทำงานได้ แล้วจะปวดหยุดๆหายๆต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน กรณีในเด็กนี้อาการไม่มากอาจจะมีไข้และมีผื่นขึ้นปวดเมื่อยบ้าง ซึ่งเด็กจะไม่พูดอะไร แต่ถ้าผู้ใหญ่จะปวดมาก

  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวต่อไปอีกว่า การเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยา ได้แจ้งข้อมูลไปยังทุกโรงพยาบาลทั้ง 8 อำเภอ หากพบผู้ป่วยที่มีประวัติว่าไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรคแห่งแรกของประเทศไทย   ให้มีการขัดกรองแล้วก็ให้ความสำคัญในการตรวจรักษาและประเมิน เพื่อจะวินิจฉัยโรคและเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้ให้รวดเร็ว 

  สสจ.ตรัง นำชาวบ้านรณรงค์กำจัดยุงลายตัดวงจร "ชิคุนกุนยา"

  นายธีรศักดิ์ มักคุ้น ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขตรัง นายวิศาสตร์ แสงศรี นายก อบต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง ได้จัดให้มีการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย จัดเก็บขยะ ที่เป็นภาชนะวางไข่ของยุงลาย เดินรณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันยุงกัด และอาการของโรคชิคุนกุนยา หลังจากพบว่าในพื้นที่ ต.น้ำผุด และ อ.เมืองตรัง ได้เกิดโรคระบาดปวดตามข้อ หรือ โรคชิคุนกุนยาที่รุนแรงมาก

  ในการรณรงค์ให้วามรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่แพร่เชื้อโดยยุงลายครั้งนี้ ได้มีกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น อสม.นักเรียน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟัง และเดินรณรงค์กว่า 500 คน พร้อมแผ่นป้าย การป้องกันโรคชิคุนกุนยา ด้วยการทายากันยุง นอนในมุ้ง สวมเสื้อผ้ามิดชิด ก่อไฟไล่ยุง และร่วมกันทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ต้องคว่ำกะลารองน้ำยางพารา ทุกครั้ง เมื่อจากเก็บน้ำยางเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่

  ขณะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลตรัง ได้ออกหน่วยบริการตรวจอาการป่วยของประชาชนในพื้นที่ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง หลังพบข้อมูลว่าเป็นพื้นที่ระบาดของโรคชิคุนกุนยามากที่สุด ซึ่งจากการสุ่มตรวจร่างกายของประชาชน พบว่า 80 %ของประชาชนที่ได้สุ่มตรวจ ได้ป่วยหรือมีเชื้อของโรคชิคุนกุนยาจำนวน 64 ราย ส่วนหนึ่งมาจากบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่สวนยางพารา ซึ่งมียุงลายอาศัยอยู่ชุกชุม นอนไม่กางมุ้ง พบผู้ป่วยตั้งแต่ทารกแรกเกิด ถึงอายุ 70 ปี

  ชุมพร"ชิคุนกุนยา"ผสมโรง"ไข้เลือดออก"อ่วมเกือบหมดจังหวัด

  นายการันย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรแล้ว ซึ่งก็ได้สั่งระดมการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่องทาง รวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกระดมฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าตัวอ่อนของยุงลายทุกพื้นที่ แต่ที่กำลังน่าวิตกในขณะนี้ คือ ได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซ้อนขึ้นมาอีกด้วย โดยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในระยะแรกแล้ว ร่วม 20 คน ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและรอดูอาการ

  "สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับอาการไข้เลือดนั้น ในระยะแรกที่เป็น จะดูอาการไม่ออกว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา เมื่อมีอาการหนักและเดินทางไปพบแพทย์ก็มักจะอยู่ในอาการขั้นสุดท้าย ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กอาการจะรุนแรงมาก จึงขอเตือนว่าผู้ที่มีอาการเป็นไข้หวัด แต่ไม่เจ็บคอ ไม่ไอ ไม่มีน้ำหมูก ให้สันนิษฐานหรือสงสัยก่อนเลยว่า เป็นไข้เลือดออก และให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้"

  นายการัณย์ กล่าวและว่า นอกจากการระบาดของโรคชิคุนกุนยา และไข้เลือดออกในหลายอำเภอของ จ.ชุมพร ปัญหาที่พบคือ จังหวัดไม่สามารถนำงบประมาณทางด้านภัยพิบัติของจังหวัดมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขได้ เนื่องจากขัดระเบียบของสำนักงบประมาณ ต้องใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ทำให้ต้องขอปรึกษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดว่า จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อของบประมาณเร่งด่วนลงมา ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดการระบาดได้ อย่างไรหรือไม่ ในขณะนี้จังหวัด ทำได้เท่าที่มีกรอบของงบประมาณเท่านั้น แต่ไม่นิ่งนอนใจ และเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตขึ้น 

  พระราชินี พระราชทานเงิน-โปรดให้เปิดค่ายทหารรับรักษา
   
  ร.ต.สมเกียรติ พรหมราช ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4212 อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง และรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์รักษาโรคชิคุนกุนยา และกำลังพลกองร้อยทหารพราน 4212 จะทำหน้าที่ในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้พ้นจากโรคภัยที่กำลังระบาดในขณะนี้โดยเร็วที่สุด

  “ขณะนี้มีประชาชนผู้ป่วยมาของรับยาเพื่อรักษาอาการป่วยที่กองร้อยทหารพราน 4212 เฉลี่ยวันละ300 – 400ราย ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่คนไข้ในเฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น แต่มีผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพัทลุง ตรัง ยะลา และนราธิวาส"

  "นับจากมีประชาชนที่ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา มาขอรับเวชภัณฑ์กับทหารพรานในหน่วยครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจำนวน 30คน จากนั้นในเดือนมีนาคม มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง3,000คนที่เดินทางมาขอรับการรักษา จนกระทั่งวันนี้มีตัวเลขผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษาแล้วจำนวน 8,911ราย"

  ทั้งนี้ จากผู้ป่วยที่มีจำนวนพิ่มมากขึ้นทำให้กองร้อยทหารพราน 4212 ต้องจัดระบบในการให้บริการประชาชน โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ จะให้บริการตั้งแต่เวลา08.30 – 16.00น. ส่วนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ให้บริการตั้งแต่เวลา08.00 – 12.00น. เพื่อให้การรักษาและบริการประชาชนสามารถทำได้อย่างทั่วถึง

  "ลำพังเพียงเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการดูแลความสะดวก และรับผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามายังกองร้อยทหารพราน 4212 และรับลงทะเบียน กรอกประวัติจนแทบจะไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยหลายร้อยคนแล้ว โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอนาทวี สาธารณสุข และชาวบ้านระดมช่วยกันอย่างเต็มที่ เพราะแค่คนบรรจุยาใส่ถุงต้องใช้มากกว่า10คนต่อวัน

  ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4212 กล่าวต่ออีกว่า สำหรับยาที่ประชาชนได้รับจะได้ในอัตราที่เท่ากันนั่นคือรายละ15เม็ด ซึ่งยาดังกล่าวมีคุณสมบัติและสรรพคุณเหมือนกับกับยาที่แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ่ายให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคชิคุนกุนยาในสถานพยบาบาลของรัฐ

  "ยาที่เราจ่ายให้ชาวบ้านที่มารับการรักษาเป็นยาที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมทหารพรานที่42 และเป็นตัวยาเดียวกันที่ทหารพรานทั้ง16กองร้อยในพื้นที่ใช้ นอกจากนี้อีกส่วนได้จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี และสาธารณะสุขอำเภอ ซึ่งที่ผ่านมาทหารพรานก็ได้แนะนำและทำความเข้าใจแต่ผู้ป่วยก็ยังเดินทางมาเพื่อขอรับยาที่นี่เป็นจำนวนมาก ” ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4212 กล่าว

  สสจ.ปัตตานีสรุปยอดชิคุนกุนยา 2.9พันคน

  นายแพทย์ยอร์น จิระนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดเผยในช่วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนย่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2552 ปัตตานีมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยาดังนี้ เดือนมกราคม จำนวน 874 ราย กุมภาพันธ์ จำนวน 1,220 ราย มีนาคม 498 ราย และ เมษายน 293 ราย และพฤษภาคม 91 ราย รวมทั้งสิ้น 2,976 ราย  

  เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ติดเชื้อด้วยไวรัส และเป็นไวรัสที่ไม่ได้พบในพื้นที่มานานแล้ว และติดต่อโดยยุงลาย เพราะฉะนั้น ในการตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่น้ำขังมาก เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตร การทำสวนยาง และมีฝนตกมาเป็นระยะ จึงเป็นเหตุให้มียุงเยอะมาก และไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสที่ไม่ได้พบมานานประชาชนจึงไม่มีภูมิคุ้มกัน ดังนั้นเมื่อเกิดการระบาดมักจะเกิดเป็นวงกว้าง

  http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/local/20090516/42621/ราชินีมอบเงินรักษาป่วยชิคุนกุนยาลามภาคใต้.html

  Advertisements

  One response to this post.

  1. Posted by นายณรงค์ on พฤษภาคม 18, 2009 at 1:36 am

   เป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัว ขอให้พี่ น้อง ชาวใต้ รอดปลอดภัยทุกคน จากเชื้อนี้ด้วยครับ… Zyberni@

   ตอบกลับ

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: