อยากอ่านงานของ ชิต บุรทัต

เคยอ่านแต่ สามัคคีเภทคำฉันท์ ของ ชิต บุรทัต ก็ติดใจอยู่มาก แต่ไม่ทราบว่าท่านมีผลงานมากมายเพียงใด
จนมีโอกาสอ่านตัวอย่างงานของ ชิต บุรทัต ซึ่งผู้คัดมาให้อ่าน เล่าไว้ในหนังสือออลแม็กกาซีน (ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 / กุมภาพันธ์ 2552)ว่า มาจากตอนหนึ่งของเรื่อง "เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์" …จากสวนหนังสือ ฉบับ 17 หน้า 46
 
อ่านเป็นร้อยแก้ว มีความดังนี้
"เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์นั้น คิดเปรียบได้ดุจดังสถานรกเรียวหนามหรือความมืด ฟังดูเถิด เรายังต้องไต่เต้าไปตามแนวทางแห่งสถานที่แสดงมาแล้ว โดยนัยนี้แลมนุษย์หรือบุทคลใดกอปรด้วยเชาว์ไวฉลาดอย่างดีมนุษย์บุทคลนั้นแหละจะค้นพบซึ่งรัศมีหรือแสงสว่างปลายทางโดยมีจุดหมายในชีวิตหนึ่งของเขา…"ฯลฯ
 
อ่านเป็นทำนองกาพย์สุรางคนางค์ ดังนี้
"เบื้องหน้าชีวิต มนุษย์นั้นคิด เปรียบได้ดุจดัง สถานรกเรียวหนาม หรือความมืดฟัง ดูเถิดเรายัง ต้องไต่เต้าไป
ตามแนวทางแห่ง สถานที่แสดง มาแล้วโดยนัย นี้แลมนุษย์ หรือบุทคลใด กอปรด้วยเชาว์ไว ฉลาดอย่างดี
มนุษย์บุทคล นั้นแหละจะค้น พบซึ่งรัศมี หรือแสงสว่าง ปลายทางโดยมี จุดหมายในชี วิตหนึ่งของเขา…"ฯลฯ
 
อ่านแล้วสุดประทับใจ
เนื้อความเดียวกันสามารถอ่านได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ได้ความงดงามทั้งสองแบบ
ยอดอัจฉริยะโดยแท้
อยากอ่านงานเต็ม ๆ มากเลย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: