ผ่าตัดรักษาโรค ปาก-จมูกแหว่ง เพดานโหว่ แขนขาพิการ และต้อกระจก ตาเข หนังตาตก ฯลฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย‏

ผ่าตัดรักษาโรค ปาก-จมูกแหว่ง เพดานโหว่ แขนขาพิการ และต้อกระจก ตาเข หนังตาตก ฯลฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย‏
 
ที่มา:  http://www.bflybook.com/WebboardDetail.aspx?WebboardQuestionID=555&NumberOfPage=1&PageSize=30&RoomID=4&WebboardType=W&AddNewComment=Yes
 
โครงการสมานฉันท์อาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทย-นานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา 
(HEALING THE CHILDREN-MIDLANTIC, INC) 
ผ่าตัดรักษาพยาบาลไม่คิดค่าใช้จ่าย
ณ โรงพยาบาลตำรวจ และ คณะแพทย์ศาสตร์วชิระ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
…………………………………………………………………….. 
 
กลุ่มแพทย์ไทยและสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะจัดโครงการแพทย์อาสาสมัครนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา 
มาให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กพิการ ประชาชนผู้ทุพพลภาพ และพิการมาแต่กำเนิด
ผู้ที่มีรายได้น้อย คนยากจน
และผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒   
 
ผู้ป่วยคนพิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  
ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมายุครบ ๗๗ พรรษา
ในพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ 
โรคที่รับรักษามีดังนี้ คือ 
๑. ปาก-จมูกแหว่ง เพดานโหว่ แขนขาพิการ 
๒. ผู้ป่วยพิการโรคตา อาทิ ต้อกระจก ตาเข หนังตาตก ฯลฯ
โครงการนี้ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลวชิระ เป็นศูนย์การรักษาพยาบาล 
ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
ผู้สนใจเข้าร่มโครงการติดต่อได้ที่ บริษัทเมืองไทยประกันภัย โทรศัพท์ ๑๔๘๔ (ไม่ต้องกด ๐๒) 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: