กาลามสูตร สิ่งไม่ควรเชื่อ 10 ประการ

รับทราบจาก เมฆน้อยลอยระริก.. (http://sunshinecpunnida.spaces.live.com/blog/cns!A57A4A8955137178!3490.entry?ccr=829#comment)
กาลามสูตร คือ อะไร ทำไม อย่างไร หมายความว่าไง….นะ รู้ไว้ใช่ว่า
 

สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ 10 ประการ

1. มา อนุสฺสวเนน …………………อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา
2. มา ปรมฺปราย ……………………อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา
3. มา อิติกิราย ……………………..อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน ………….อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรา
5. มา ตกฺกเหตุ ……………………..อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง
6. มา นยเหตุ ……………………….อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา
7. มา อาการปริวิตกฺเกน ……….อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ
8. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา …อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน
9. มา ภพฺพรูปตา ………………….อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้
10. มา สมโณ โน ครูติ …………อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา

สรุปแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อ เพราะเหตุ 10 ประการนี้

ที่มา :หนังสือความดีเด่นของกาลามสูตร และ คำสดุดีพระพุทธศาสนาของนักปราชญ์ชาวตะวันตก โดย พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

 http://www.dopa.go.th/religion/tammar.html

***************************************
จึงเสนอความเห็นไว้ดังนี้…..
 
ทำความเข้าใจได้ว่า…หัวใจของกาลามสูตร มี 2 ข้อ

1. มีสติเป็นผู้ขับเคลื่อน
2. มีปัญญาเป็นแผนที่นำทาง

****************************************

จะรู้จากใคร สุดท้ายต้องใช้สติปัญญาของเราเองไปจับใคร่ครวญและสังเกตพิจารณา ทั้งนี้ไม่ควรยึดติดแค่คำพูด ผู้พูด หรือความรู้เดิมๆ
ความรู้ ภาษา ผู้สอน เป็นเพียงแพพาเราข้ามไป แต่เมื่อจะขึ้นฝั่ง จะแบกแพไปใยกัน?

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: