แม่ลิเดีย

ดูรายการตาสว่างเมื่อวันพุธก่อนที่เชิญแม่ลิเดียมาออกรายการ

กรณีปะทะคารมกับหมอกฤษณ์คอนเฟิร์ม

*******************************************************

ดูๆ กันไว้เป็นบทเรียน ทั้งลูก ทั้งพ่อแม่..
ทำอะไรตามใจตัว พ่อแม่ทำตามใจลูก
… เมื่อผู้คนนินทากันมากๆ และซ้ำถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือทำลายกันทางการเมือง
ผลที่สุด ก็ลุแก่โทสะ ทำเรื่องที่แม้แต่ตัวเองก็ต้องมาละอาย คอยแก้ตัวตามสื่อต่างๆ อึกอักบ้าง กระจ่างบ้าง
แต่ทั้งนี้แล้ว แสดงได้แต่เพียงว่า ถ้าไม่ทำอะไรเกินงาม ..
จนถูกจับจ้องจากสื่อและผู้คนในสังคม ซึ่งมีทั้งอิจฉา และเสาะหาอาหารปาก..
ทั้งครอบครัวถ้าคอยดูแลตักเตือนกันให้เป็นกุลสตรี ก็จะไม่เป็นแบบนี้..
พ่อแม่ทั้งหลายพึงสังวรณ์ และสำเหนียกไว้.. 
เตือนตัวเองด้วยวัยรุ่นทั้งหลาย…

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by ธนิตา on ธันวาคม 27, 2008 at 7:33 pm

    ทุกข์เช่นนี้ดับได้จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ โดยใช้ มรรคมีองค์ 8 เป็นทางแก้ที่ดีที่สุด มรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายเอกสายเดียว ที่เป็นทางสายกลาง มีเครื่องประกอบ 8 อย่างดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดังนี้…..สัมมาทิฏฐิ………………..ความเห็นชอบ…..สัมมาสังกัปปะ………….ความคิดชอบ…..สัมมาวาจา……………….การพูดชอบ…..สัมมากัมมันตะ…………การกระทำงานชอบ…..สัมมาอาชีวะ…………….การเลี้ยงชีวิตชอบ…..สัมมาวายามะ…………..ความเพียรพยายามชอบ…..สัมมาสติ…………………ความระลึกชอบ…..สัมมาสมาธิ…………….ความตั้งใจมั่นชอบทั้งองค์ 8 นี้ ต้องกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะมีกำลังส่งจิตของผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ จึงเป็นทางสายเอกในพระพุทธศาสนา เรียกง่าย ๆว่า ทางสายกลาง เพราะไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป เป็นทางพอดี ๆ ที่จะนำบุคคลให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ที่มา: ธรรมะเพื่อชีวิตที่งดงาม พระพรหมมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) สนพ.ธรรมสภา ISBN978-974-376-903-0

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: