อิทธิบาท 4

รวมร้อยกรองเรื่องอิทธิบาท ๔ ตามลำดับความเข้าใจ
 
    ฉันทะ  รักเรียนรู้คู่ฝันคิด
จิตตะ  มุ่งมั่นทำแน่วสนอง
วิมังสา  ทบทวนทั่วคอยตรึกตรอง
วิริยะ  คล่องเพียรทำย้ำในตน.
                                     (๒๕๕๐)
 
    รัก….กระทำ สิ่งน้อม          นำไชย
สู้…..ปลดปัญหาไป               ไป่ท้อ
ใส่….ใจปรับด้วยใจ               จดจ่อ    เจนแล
สมอง..หมั่นใคร่ครวญข้อ        ขบค้นดลผล.
                                                  (๒๕๕๐)
 
  ฉันทะ    พอใจรัก        ภักดีทำ
วิริยะ     ทำเรื่อยไป    ไม่ระย่อ
จิตตะ     เชื่อทำได้       ใจจดจ่อ
วิมังสา    ต่อใคร่ครวญ   ทวนผลดี.
                                                  (๒๕๕๑)
 
ฟังจากเทศนาของพระเทพวิสุทธิเมธี ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๑
แล้วแต่งตามคำของท่านได้ดังนี้:
    พอจิต ทุกสิ่งล้วน     ทำมา
แข็งจิต  สู้ปัญหา         ไป่ท้อ
ตั้งจิต  เพ่งปัญญา       พร้อมทั่ว ทำนอ
เข้าจิต  คิดทวนข้อ      ก่อแก้แล้ผล.
                                                (๒๕๕๑)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: