ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
   
  ภาพจากKapook.com
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
 
     เรียนรู้   พระคล่องคล้อง      คลองธรรม
สมานสมัคร   นำสุขสัม             ฤทธิ์แล้
รักชีพ   ราษฎร์โลกรำ               ลึกเจตน์ พระเอย
รักชาติ   ทรงธรรมแท้              สุขล้วนมวลสยามฯ
 
     ขอ   ผคมรอยบาทเบื้อง      ภูมิพล
ทรง   ราชย์ทรงธรรมดล          เด่นสร้าง
พระ   ไตรรัตน์เทพพล             พร้อมพรั่ง เชิญนอ
เจริญ   จตุรพิธพรสล้าง           สฤษดิ์ล้วนถวายพร จอมไผท.
 
ขอเดชะฯ
(ธนิตา รำไพกุล ร้อยกรองถวาย)
 

เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

   ขอ  ผคมองค์อดุลยเดชผู้          ปรีชา
ทรง  แปดสิบพรรษา                  เทิดไซร้
พระ  ไตรรัตน์คุณา                    นบนอบ ทูนแฮ
เจริญ  ยอดบุญดลไท้                 ทบถ้วนปรีดิ์เกษม

   นรา  ทุกข์ท้าวร่วมแก้              กลับเย็น
ยาก  ยิ่งเพียรบำเพ็ญ                 เพื่อเกื้อ
ทรง  ทำนุผิว์เข็ญ                     เข้ารักษ์ ราษฎร์แล
ช่วย  ส่งสุขหทัยเอื้อ                 โอบอุ้มไทยสบาย

   พอ เพียงเศรษฐกิจพร้อง           พระรัก ประชาเอย
ทำ  เด่นโลกประจักษ์                 ประเจิดแท้
ย้ำ  รู้บ่มตระหนัก                     นึกรัก สมัคค์นา
แจ้ง  เจตน์เพื่อราษฎร์แล้            ลุล้วนตั้งหทัย

   แรง  สรรค์สร้างเด่นล้ำ           ไทยเกษตร
เร้า  เร่งภูมิพลังประเทศ              ประดิษฐ์ค้น
พาก  เพียรช่วยนิเวศ                ผลส่ง นักแล
เพียร  สี่พรหมวิหารล้น               รักรั้งถิ่นสยาม

   เรียน  ตามรอยบาทสร้าง         สานบุญ ธ เอย
รู้  ค่าเมตตาคุณ                      เคี่ยวเฟ้น
รัก  สามัคคีหนุน                     แนบชีพ ไทยแล
พัฒน์  ชีพพัฒน์ชาติเน้น            เนื่องน้อมราชพลี.

ขอเดชะฯ
(ธนิตา รำไพกุล ร้อยกรองถวาย)

๖๐ ปี ครองราชย์

 
เค้าโครงกระทู้
1 ทรงมีพระคุณยิ่ง ขอถวายพระพร
2 ทรงเสมือนพ่อที่ช่วยลูกทุกอย่างเมื่อลูกเล็กๆ
3 ทรงเสมือนพ่อที่สอนสั่งเมื่อลูกเข้าวัยรุ่น
4 ทรงเสมือนพ่อที่ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ หรือตักเตือนเมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แบบเด็กๆ แล้ว
5 ข้าพระบาทซาบซึ้งถึงพระคุณ และจะเดินตามรอยพระบาทด้วยรักเทิดทูนสูงยิ่งล้น
สอดแทรกคำ
1 ทศพิธราชธรรม     ใช้ว่า ทศพิธธรรมราช
2 หกสิบปีครองราชย์ ใช้ว่า หกสิบฉนำจ้าว(กษัตริย์ผู้ครองราชย์หกสิบปี)
3 แจกแจงทศพิธราชธรรม: อาชชวะ มัทวะ ศีล ทาน ปริจาคะ ทมะ อักโกธะ ขันติ อวิโรธนะ อวิหิงสา
 
  ขอ  นบเดชะไท้                 บรมนาถ
ทรง  ทศพิธธรรมราช             ยากล้ำ
พระ  คุณอาบใจชาติ             โลกเชิด  ชูแล
เจริญ  พระยศยิ่งย้ำ               เสฏฐ์ย้อมหทัยเปรม

   พสก  ยากภูวนาทแก้           ลำเค็ญ
ทุกข์  ท่วมโปรดบำเพ็ญ           กอปรเกื้อ
ทรง  ปัดเป่าขุกเข็ญ               สอดส่อง
ช่วย  ก่อโครงการเอื้อ             ส่งให้ไทยเกษม

   ดึง  พอเพียงเศรษฐกิจไซร้     ตักเตือน  ราษฎร์นา
ดัน  "สัจจ์ซื่อตรง"เยือน           ส่องด้าว
ทรง  "ความอ่อนโยน"เสมือน     แขผ่อง
แจ้ง  หกสิบฉนำจ้าว               เจิดซ้องก้องสกล

   แรง  "ศีล","ทาน"ร่วมร้อย     จักริน
ล้น  "สละ"เพื่อธานินทร์           สุขไซร้
ทรง  "ข่มกิเลสมลทิน"           "ดับโกรธ"  "ทน"เอย
เน้น  "ไม่คลาดธรรม"ไว้          "โอบเอื้อไม่เบียดเบียน"

   เรียน  ตามรอยบาทท้าว       เทิดไทย  แน่วนอ
รู้  ค่าพระทรงไชย                ชอบล้ำ
รัก  ล้นอาบเกล้าไหล           หลั่งท่วม  กายแฮ
พัฒน์  ชีพพัฒน์ชาติซ้ำ         ซ่างซ้อนรอยธรรม

 

ขอเดชะฯ
(ธนิตา รำไพกุล ร้อยกรองถวาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: