เวียนวนวิวิธวิวรรธน์ไว้

 

    วันวันวุ่นเวี่ยนเวี้ยน          เวียนวน
คิดขบค้นคำคน                 แคะไค้
จิตแจบจิตจลจน                เจียมจิต
วิวิธวิวรรธน์ไว้                   เวี่ยเวิ้งวงวรรณ

(ธนิตา,21ก.ย.51)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: