อารยะขัดขืน ดื้อแพ่ง

ความหมายของอารยะขัดขืน เข้าไปค้นที่

   "อารยชน" แท้จริงนั้นคือ ผู้สละประโยชน์ส่วนตัว มุ่งบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์อย่างจริงใจ อดทนอดกลั้นต่อความยากลำบาก ไม่สยบยอมตามความปรารถนาส่วนตัว
   ปัญหาความทุกข์ยากมากมายในโลกเกิดเพราะมนุษย์สยบติดสุข สะดวกส่วนตน จนเกิดความเห็นแก่ตัวแรงกล้า ไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูล แต่กลับเอาเปรียบเบียดเบียนกัน จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อผู้คนฝึกฝนตนเอง เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำภายในจิตใจเสียก่อน ด้วยความอดทน อดกลั้น พากเพียร และรู้จักรักเพื่อนร่วมโลกอย่างจริงใจ จาก "คุณค่าชีวิต" ระวี ภาวิไล สำนักพิมพ์ผีเสื้อ พิมพ์ครั้งที่เก้า (แก้ไข) กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: