เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา

เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

   ขอ  ผคมองค์อดุลยเดชผู้          ปรีชา
ทรง  แปดสิบพรรษา                  เทิดไซร้
พระ  ไตรรัตน์คุณา                    นบนอบ ทูนแฮ
เจริญ  ยอดบุญดลไท้                 ทบถ้วนปรีดิ์เกษม
   นรา  ทุกข์ท้าวร่วมแก้              กลับเย็น
ยาก  ยิ่งเพียรบำเพ็ญ                 เพื่อเกื้อ
ทรง  ทำนุผิว์เข็ญ                     เข้ารักษ์ ราษฎร์แล
ช่วย  ส่งสุขหทัยเอื้อ                 โอบอุ้มไทยสบาย
   พอ เพียงเศรษฐกิจพร้อง           พระรัก ประชาเอย
ทำ  เด่นโลกประจักษ์                 ประเจิดแท้
ย้ำ  รู้บ่มตระหนัก                     นึกรัก สมัคค์นา
แจ้ง  เจตน์เพื่อราษฎร์แล้            ลุล้วนตั้งหทัย
   แรง  สรรค์สร้างเด่นล้ำ           ไทยเกษตร
เร้า  เร่งภูมิพลังประเทศ              ประดิษฐ์ค้น
พาก  เพียรช่วยนิเวศ                ผลส่ง นักแล
เพียร  สี่พรหมวิหารล้น               รักรั้งถิ่นสยาม
   เรียน  ตามรอยบาทสร้าง         สานบุญ ธ เอย
รู้  ค่าเมตตาคุณ                      เคี่ยวเฟ้น
รัก  สามัคคีหนุน                     แนบชีพ ไทยแล
พัฒน์  ชีพพัฒน์ชาติเน้น            เนื่องน้อมราชพลี.
                                            ขอเดชะเกล้าด้วยกระหม่อม

One response to this post.

  1. – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ – ขอพระองค์ท่านและราชวงศ์ทุกพระองค์จงเจริญ อายุยิ่งยืนนาน – ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ – ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระอนามัยแข็งแรง ครับ – ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: