60ปีครองราชย์

๖๐ ปี ครองราชย์

 
เค้าโครงกระทู้
1 ทรงมีพระคุณยิ่ง ขอถวายพระพร
2 ทรงเสมือนพ่อที่ช่วยลูกทุกอย่างเมื่อลูกเล็กๆ
3 ทรงเสมือนพ่อที่สอนสั่งเมื่อลูกเข้าวัยรุ่น
4 ทรงเสมือนพ่อที่ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ หรือตักเตือนเมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แบบเด็กๆ แล้ว
5 ข้าพระบาทซาบซึ้งถึงพระคุณ และจะเดินตามรอยพระบาทด้วยรักเทิดทูนสูงยิ่งล้น
สอดแทรกคำ
1 ทศพิธราชธรรม     ใช้ว่า ทศพิธธรรมราช
2 หกสิบปีครองราชย์ ใช้ว่า หกสิบฉนำจ้าว(กษัตริย์ผู้ครองราชย์หกสิบปี)
3 แจกแจงทศพิธราชธรรม: อาชชวะ มัทวะ ศีล ทาน ปริจาคะ ทมะ อักโกธะ ขันติ อวิโรธนะ อวิหิงสา
 
  ขอ  นบเดชะไท้                 บรมนาถ
ทรง  ทศพิธธรรมราช             ยากล้ำ
พระ  คุณอาบใจชาติ             โลกเชิด  ชูแล
เจริญ  พระยศยิ่งย้ำ               เสฏฐ์ย้อมหทัยเปรม
   พสก  ยากภูวนาทแก้           ลำเค็ญ
ทุกข์  ท่วมโปรดบำเพ็ญ           กอปรเกื้อ
ทรง  ปัดเป่าขุกเข็ญ               สอดส่อง
ช่วย  ก่อโครงการเอื้อ             ส่งให้ไทยเกษม
   ดึง  พอเพียงเศรษฐกิจไซร้     ตักเตือน  ราษฎร์นา
ดัน  "สัจจ์ซื่อตรง"เยือน           ส่องด้าว
ทรง  "ความอ่อนโยน"เสมือน     แขผ่อง
แจ้ง  หกสิบฉนำจ้าว               เจิดซ้องก้องสกล
   แรง  "ศีล","ทาน"ร่วมร้อย     จักริน
ล้น  "สละ"เพื่อธานินทร์           สุขไซร้
ทรง  "ข่มกิเลสมลทิน"           "ดับโกรธ"  "ทน"เอย
เน้น  "ไม่คลาดธรรม"ไว้          "โอบเอื้อไม่เบียดเบียน"
   เรียน  ตามรอยบาทท้าว       เทิดไทย  แน่วนอ
รู้  ค่าพระทรงไชย                ชอบล้ำ
รัก  ล้นอาบเกล้าไหล           หลั่งท่วม  กายแฮ
พัฒน์  ชีพพัฒน์ชาติซ้ำ         ซ่างซ้อนรอยธรรม
 
                                               ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: